Valtioneuvoston yleisistunto 7.11.2013

7.11.2013, 12:31 -

teollisuuden, kaivostoiminnan ja maatalouden lisäksi myös konesaleissa kulutetusta sähköstä… Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain 4