Talvivaaran rahoitus sortui jo syyskuussa

7.11.2013, 10:51 -

Vuosi sitten vuotaneen kipsisakka-altaan patovalli. Kuva: Heikki Rönty / Yle Talvivaaran…. Sopimuksen mukaan Talvivaaralla oli käytettävissään 100 miljoonaa euroa luottoa, jota se pystyi

Lähde: Talvivaaran rahoitus sortui jo syyskuussa