Lisäpöytäkirja: Varma vakaumuksemme lienee

7.11.2013, 21:13 -

kaivosyhtiön omistajille. Suunnitelma oli hyvä, mutta sen toteutus epäonnistui. Talvivaaran kaivoksesta

Lähde: Lisäpöytäkirja: Varma vakaumuksemme lienee