Lautakunta äänesti Talvivaara-lausunnosta

7.11.2013, 07:31 -

aluehallintovirastolle. Kyse on Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvan muuttamisesta koskien jätevesien varastointia, puhdistamista ja johtamista. Talvivaaran kaivososakeyhtiö oli hakenut jatkoaikaa

Lähde: Lautakunta äänesti Talvivaara-lausunnosta