Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin selvitys heinäkuun Vihtavuoren suuronnettomuusvaarasta kertoo vakavista puutteista niin räjähteiden valmistuksessa kuin käytössä syntyvien…

6.11.2013, 04:54 -

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin selvitys heinäkuun Vihtavuoren suuronnettomuusvaarasta… olleet todella mittavia. Tukes kiinnittää aivan oikein huomiota Pyhäsalmen kaivoksen emulsioräjähteen

Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin selvitys heinäkuun Vihtavuoren suuronnettomuusvaarasta kertoo vakavista puutteista niin räjähteiden valmistuksessa kuin käytössä syntyvien…