Talvivaara-krisen diskuterades i ministerutskott

6.11.2013, 13:41 -

Talvivaara vid ett kort möte i dag. Mötet ska ha hört experter om Talvivaaras situation, bland andra Arbets… kommer att öka sitt innehav i Talvivaara för att lätta p