Talvivaaran tutkimus: Kaivosta pidetään myönteisenä Kainuulle

5.11.2013, 08:51 -

Kaivososakeyhtiö Talvivaaran teettämän kyselyn mukaan suurin osa kainuulaisista pitää Talvivaaraa… jokseenkin samaa mieltä. Kaksi vuotta sitten sama lukema oli 91 prosenttia. Toisaalta huoli Talvivaaran

Lähde: Talvivaaran tutkimus: Kaivosta pidetään myönteisenä Kainuulle