Talvivaarassa edistystä – osavuosikatsaus ehkä jysäri

3.11.2013, 16:51 -

Kainuun ely-keskus vahvistaa, että Talvivaara on onnistunut parantamaan merkittävästi… Kainuun ely-keskuksesta. Talvivaaraa valvova Kainuun ely-keskus arvioi, että bioliuotus on saatu toimimaan

Lähde: Talvivaarassa edistystä – osavuosikatsaus ehkä jysäri