Talvivaara sai lisäaikaa kipsisakka-altaille – sekään ei riitä

22.10.2013, 12:21 -

Vaasan hallinto-oikeus on antanut Talvivaaralle vuoden loppuun asti aikaa tyhjentää… laimenemisolosuhteita, toteaa hallinto-oikeus perusteluissaan. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on

Lähde: Talvivaara sai lisäaikaa kipsisakka-altaille – sekään ei riitä