Talvivaara fick uppskov

22.10.2013, 14:31 -

bolaget skulle tömma sina dammar före slutet av november. Talvivaara överklagade

Lähde: Talvivaara fick uppskov