”Solidium har inget behov att dumpa aktier”

18.10.2013, 09:11 -

för att rädda det krisdrabbade gruvbolaget Talvivaara. – Det finns inget akut behov av att sälja ut…. Kommer Solidium att öka sitt aktieinnehav i Talvivaara? – Det är för tidigt att säga, svarar

Lähde: ”Solidium har inget behov att dumpa aktier”