Vuoksen rantojen geologiakohteita inventoidaan

16.10.2013, 17:51 -

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on aloittanut Vuoksen rantojen geologiakohteiden kartoituksen ja suorittaa parhaillaan geologista maastoinventointia Vuoksen varrella. Vuoksenvarren geologiakohteet

Lähde: Vuoksen rantojen geologiakohteita inventoidaan