Talvivaara riskerar böter

15.10.2013, 13:41 -

. Talvivaara har ansökt hos regionförvaltningsverket i Norra Finland om att fristen för tömningen… fr