Lägre guldhalt för Nordic Mines

10.10.2013, 06:51 -

Gruvbolaget Nordic Mines producerade 259 kilo guld under det tredje kvartalet. Det framg