Sokli-kaava kunnanvaltuustossa

9.10.2013, 12:21 -

15.8.2013 antanut Soklin kaivoshankkeen kaivospiirin muuttamista koskevan päätöksen. Kaivospiirin käyttöalueen ja samalla koko kaivospiirin laajuus on nyt 5923,65 hehtaaria. Soklin osayleiskaavan

Lähde: Sokli-kaava kunnanvaltuustossa