Vesieliöstö on pulassa nyt jo Laakajärvelläkin

3.10.2013, 05:31 -

vesiasiantuntijat mainitsevat: ”Etelän suunnassa Talvivaaran kuormitusta kuvaavien vedenlaatutekijöiden arvot eivät

Lähde: Vesieliöstö on pulassa nyt jo Laakajärvelläkin