Selvitys: Lagunalla olisi merkittäviä vaikutuksia Suomelle

1.10.2013, 10:31 -

Selvitys: Lagunalla olisi merkittäviä vaikutuksia Suomelle Pyhäsalmen kaivokseen kaavaillulla…. Laguna-hankkeessa kaivokseen rakennettaisiin neutriinoilmaisin, jolla tutkittaisiin sekä avaruudesta että CERNin

Lähde: Selvitys: Lagunalla olisi merkittäviä vaikutuksia Suomelle