ELY-keskus: Oriveden uraanin alkuperä selvitettävä

27.9.2013, 14:11 -

Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan Oriveden kultakaivoksen lähivesien uraanin alkuperä on syytä… kohoaminen Ala-Jalkajärvessä liittyy kaivostoimintaan. Säteilyturvakeskuksen mukaan uraanipitoisuudet

Lähde: ELY-keskus: Oriveden uraanin alkuperä selvitettävä