Liikkumis- ja oleskelurajoitukset kootaan uuteen asetukseen

26.9.2013, 10:51 -

esimerkiksi vankiloiden, eräiden kaivos- ja tehdasalueiden, ydinvoimaloiden ja lentopaikkojen sekä… esittäneet muun muassa Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamossa sijaitsevalle kaivosalueelle, PVO-Vesivoima Oy

Lähde: Liikkumis- ja oleskelurajoitukset kootaan uuteen asetukseen