Hallinto-oikeus keskeyttää malminetsinnän Viiankiaavalla

26.9.2013, 14:51 -

Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-aluetta. Välipäätös koskee Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) päätöstä myöntää kaivosyhtiö AA Sakatti Mining Oy:lle lupa aloittaa työt valituksista huolimatta

Lähde: Hallinto-oikeus keskeyttää malminetsinnän Viiankiaavalla