Tutkimuslaitosrakenteen kokonaisuudistus laajentaa LYNETiä

23.9.2013, 08:42 -

kehittämiskeskus, Ilmatieteen laitos, Geologian tutkimuskeskus ja Moniteknologinen tutkimuskeskus (VTT ja MIKES…), Geodeettinen laitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla

Lähde: Tutkimuslaitosrakenteen kokonaisuudistus laajentaa LYNETiä