Malminetsijä hakee laajaa valtausoikeutta Kirkkonummelle

23.9.2013, 13:31 -

ja antaa siitä lausunnon kaivosluvista päättävälle turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille… vielä kaivostoiminnan aloittamista. Varsinaisen kaivosluvan saaminen edellyttäisi, että maasta löytyisi

Lähde: Malminetsijä hakee laajaa valtausoikeutta Kirkkonummelle