Geologian tutkimuskeskuksen omistaman aluksen M/S Geomarin korjauspalvelujen hankinta

23.9.2013, 07:41 -

”” Hankintailmoitus: Geologian tutkimuskeskus : Geologian tutkimuskeskuksen omistaman aluksen M/S… osoitteeseen: Geologian tutkimuskeskus / Kirjaamo Etelä-Suomen yksikkö PL 96 (Betonimiehenkuja 4) 02151 Espoo

Lähde: Geologian tutkimuskeskuksen omistaman aluksen M/S Geomarin korjauspalvelujen hankinta