Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 19.9.2013

18.9.2013, 13:01 -

kulttuuriministeriö Riitta Kaivosoja, ylijohtaja p. 0295 330 129 – Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja… esitys eduskunnalle laiksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain 4