Nordkalk inleder samarbetsförhandlingar i Finland för att utvärdera behovet av förändringar i verksamheten och strukturen

18.9.2013, 17:51 -

miljöv