Tutkija: Metallien yhteisvaikutus luontoon ratkaiseva

16.9.2013, 08:12 -

kultakaivoksen haitallisista vaikutuksista sen alapuoliseen vesistöön. Kultakaivoksen omistava Dragon Mining on…Kaivosten ympäristövaikutuksia tutkittaessa yksittäisten metallipitoisuuksien sijaan tulisi

Lähde: Tutkija: Metallien yhteisvaikutus luontoon ratkaiseva