”Toivottavasti Talvivaara kannustaa muuttamaan lakia”

16.9.2013, 09:51 -

. – Talvivaara on opettanut, että on mikä kaivoshanke tahansa ja missä tahansa, niin siellä on kapinaa. – Uusia… omistaa Talvivaarassa käytössä olevan bioliuotusrikastuksen patentin. – Yhtiö otaksuu löytävänsä

Lähde: ”Toivottavasti Talvivaara kannustaa muuttamaan lakia”