”Toivottavasi Talvivaara kannustaa muuttamaan lakia”

16.9.2013, 08:12 -

. – Talvivaara on opettanut, että on mikä kaivoshanke tahansa ja missä tahansa, niin siellä on kapinaa. – Uusia… omistaa Talvivaarassa käytössä olevan bioliuotusrikastuksen patentin. – Yhtiö otaksuu löytävänsä

Lähde: ”Toivottavasi Talvivaara kannustaa muuttamaan lakia”