Itämerellä selvitetään ilmastohistoriaa 130 000 vuoden taakse

6.9.2013, 10:04 -

tutkijaa, joista kaksi on Suomesta, tutkimusprofessori Aarno Kotilainen Geologian tutkimuskeskuksesta ja Outi Hyttinen Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitokselta. Tutkimusten

Lähde: Itämerellä selvitetään ilmastohistoriaa 130 000 vuoden taakse