Tuotanto Kuotkossa
alkaa aikaisintaan vuonna 2018

4.9.2013, 16:21 -

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on myöntänyt Agnico Eagle Finland Oy:lle luvan laajentaa kaivospiiriään. Kyse on erillisestä Kuotkon alueesta, joka sijaitsee noin 15 kilometrin päässä

Lähde: Tuotanto Kuotkossa
alkaa aikaisintaan vuonna 2018