Staten minskar innehav i TeliaSonera

4.9.2013, 19:17 -

Outokumpu, Outotec och Talvivaara. Solidium handhar aktieportföljerna i de statsägda bolag som inte klassas

Lähde: Staten minskar innehav i TeliaSonera