Luonnonsuojelupiiri: Valtion puututtava Talvivaaran päästöihin

3.9.2013, 11:04 -

väliintuloa Talvivaaran kaivoksen jätevesipäästöjen vähentämiseksi Piirin mukaan jätevesien puhdistusta on… vaatii valtiovallan nopeaa väliintuloa Talvivaaran kaivoksen jätevesipäästöjen vähentämiseksi

Lähde: Luonnonsuojelupiiri: Valtion puututtava Talvivaaran päästöihin