Branden i Föreningshuset till rätten

2.9.2013, 11:29 -

, som ägdes av Nordkalk, hade st