Talvivaara: Viranomaiset vaativat purkuputken rakentamisen selvittämistä

31.8.2013, 08:09 -

Paljon keskustelua herättäneen purkuputken rakentamisidea ei ole lähtöisn Talvivaaran… pituisen lammen sijasta. Nissisen mukaan Talvivaaran vesistä saadaan metallit talteen 90-95

Lähde: Talvivaara: Viranomaiset vaativat purkuputken rakentamisen selvittämistä