Förhöjda kadmiumhalter i de andra mörtproverna vid Talvivaara

22.8.2013, 10:03 -

närliggande vattendragen till Talvivaara uppmätt tungmetallvärden som överstiger gränsvärdet… miljöeffekterna fr