Kaivoksen lähivesistöjen kaloissa raskasmetalleja

21.8.2013, 08:38 -

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on mitannut Talvivaaran lähivesistä toisella… alueella yleisiä kalalajeja. Talvivaaran kaivoksen alapuolisissa vesistöissä jätevesien on havaittu

Lähde: Kaivoksen lähivesistöjen kaloissa raskasmetalleja