Talvivaaran kalanäytteissä suurentuneita kadmiumpitoisuuksia

20.8.2013, 12:24 -

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on mitannut Talvivaaran lähivesistä toisella… ympäristökeskuksen marraskuussa 2012 antaman alustavan Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon

Lähde: Talvivaaran kalanäytteissä suurentuneita kadmiumpitoisuuksia