Raskasmetallit koholla Talvivaaran lähivesien kaloissa

20.8.2013, 18:03 -

Kaivosyhtiö Talvivaaran lähivesien särjistä on mitattu kohonneita kadmiumpitoisuuksia… toiselta koekalastuskierrokselta tämän vuoden alusta. Lähivesien kalojen tilaa on seurattu Talvivaaran

Lähde: Raskasmetallit koholla Talvivaaran lähivesien kaloissa