Talvivaaras förlust växer, men utsikterna klarnar

15.8.2013, 18:13 -

. Talvivaaras nickelproduktion kan enligt Peräs bedömning öka till 50 000 ton per år inom 1–1,5 år ”om… räcker till. Talvivaara skaffade nyligen 261 miljoner euro genom en aktieemission. I slutet av juni Lue lisää

Lähde: Talvivaaras förlust växer, men utsikterna klarnar