Talvivaara ei pääse jätevesistään eroon

12.8.2013, 14:09 -

Kuva: Yle Talvivaaran kaivosyhtiön jätevesitilannne jatkuu vaikeana. Yhtiö ei ole pystynyt… kaivoksen alapuolisten vesien pilaantuminen entisestään. Talvivaaran vesienhallinnan johtaja Maija Lue lisää

Lähde: Talvivaara ei pääse jätevesistään eroon