Arctic Corridor video

7.8.2013, 08:35 -

. Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden uskoa kaivosteollisuuden

Lähde: Arctic Corridor video