Lisäselvitykset Talvivaarassa työn alla

25.7.2013, 19:40 -

Lisäselvitykset Talvivaarassa työn alla Tiina Suutari Lähetä palautetta toimittajalle Kainuun ely-keskus on lähettänyt Talvivaaralle kirjallisen kehotuksen toimittaa uuden ympäristölupapäätöksen

Lähde: Lisäselvitykset Talvivaarassa työn alla