Räjähdysvaarassa olleessa säiliössä oli räjähdysainetta, malmia ja kaksi aloituspanosta

17.7.2013, 07:17 -

keskenään. Malmi on peräisin Pyhäsalmen kaivoksesta Pyhäjärveltä. Räjähdysaine ja malmi ovat mitä

Lähde: Kaivannaisteollisuus