Ovatko nämä maailman vaarallisimmat ammatit?

16.7.2013, 12:00 -

faktaa, että kaivosmiehen ammatissa on terveyshaittoja. Kaivostyöntekijät voivat altistua suurille… ilmaan aiheuttaen mahdollisesti terveysvaaroja. Kehoon kertyvät kemikaalit, pöly ja jäte voivat

Lähde: Kaivannaisteollisuus