Aurinkoenergia riittää kaikille

15.7.2013, 06:22 -

Talvivaaran rautakaivos ja muut kaivokset turmelevat maata ja vesistöjä. Nyt, kun aiotaan aloittaa

Lähde: Kaivannaisteollisuus