Räjähdysainejätteen hävittäminen vaikeaa Forcitille – tarvitsee puolustusvoimien apua

13.7.2013, 09:57 -

. Kaivostoiminnan lisääntyminen on kasvattanut yrityksen tuotantoa ja samalla myös jätteen määrää. Forcitin… kemikaalivirasto Tukes päätti perjantaina, että emulsioräjähdeaineita valmistavan tehtaan tuotanto keskeytetään

Lähde: Kaivannaisteollisuus