Vattenproblemen påverkar företagen i Pargas

10.7.2013, 02:52 -

Nordkalk har verksamheten nästan inte påverkats alls, berättar enhetschef Gert Vahtera.

Lähde: Kaivannaisteollisuus