Teollisuustuotanto ja uudet tilaukset yhä laskussa

10.7.2013, 07:30 -

prosenttia. Kaivostoiminnassa ja louhinnassa tuotanto kasvoi lähes 40 prosenttia. Myös teollisuuden… takaisesta. Toimialoista ainoastaan kemianteollisuus keräsi viime vuotta enemmän tilauksia. STT

Lähde: Kaivannaisteollisuus