Hintanotkahdukset rokottavat pahiten heikoilla olevia kaivoksia

10.7.2013, 04:30 -

kultakaivokseen, joka hakee yrityssaneeraukseen. Muutkin kaivokset ovat olleet viime aikoina ongelmissa ja…. Esimerkiksi Raahen kaivos avattiin hyvään saumaan – silloin kullan hinta oli korkealla tasolla ja

Lähde: Kaivannaisteollisuus