Altavastaajana

10.7.2013, 04:30 -

. Kirjoittaja on inarilainen kullankaivaja ja luontoasiantuntija.

Lähde: Kaivannaisteollisuus